Miras kalan tarım arazileri için yeni karar: Dikkat kapsam dışı kalabilirsiniz

Milyonlarca arazi sahibini yakından ilgilendiren yönetmelik Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu yönetmelik, çiftçilere ait tarımsal faaliyetlerin kayıt altına alınması amacıyla oluşturulan Çiftçi Kayıt Sistemi’nin (ÇKS) kullanımına dair usul ve esasları belirliyor.

Yapılan değişiklikle birlikte, çiftçilerin Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıt olma süreci, denetimlerin gerçekleştirilmesi ve sistemin güncellenmesine dair temel kurallar düzenlendi.

Bu bağlamda, taahhütname kapsamındaki araziler, ilgili üretim yılına ait uydu görüntüleriyle ya da tespit komisyonları tarafından sahada kontrol edilecek.

MİRASÇILAR VE HİSSEDARLAR DİKKAT

Mirasçılar veya hissedarlar tarafından, taahhütnameye konu arazilere ilişkin üretim yılı içinde yapılan itirazlar durumunda, söz konusu arazilere ait kayıtlar, itiraz edilen hisselere denk gelen alanlar için, itirazın yapıldığı üretim yılından taahhütname süresinin sonuna kadar sonlandırılacak.

Verasetten kaynaklanan paya dahil olup taahhütname ile başvurulan arazilere, hissedarlar veya mirasçılar tarafından yapılan itirazlar halinde, bu arazilere ait kayıtlar, itiraz edilen miras hisselerine denk gelen alanlar için başvuru yapılan üretim yılından itibaren taahhütname süresinin sonuna kadar sona erdirilecek.

BU ARAZİLER KAPSAM DIŞI KALACAK

Tapu sicilinde kayıtlı malikin vefat etmesi durumunda, miras hakkının, mahkeme ya da noterden alınmış veraset belgesinde belirtilen mirasçılar adına henüz tescil işlemi gerçekleştirilmemiş araziler, intikal edilmemiş araziler olarak kabul edilecek.

BELGELER TALEP EDİLECEK

Başvuru yapılan arazide bireyin kendisine ait bir hissesinin bulunmaması durumunda, hissedarlarla yapılmış kira sözleşmesi veya taahhütname talep edilecek. Eğer söz konusu arazi, verasetten kaynaklanan haklara dayanıyorsa ve hisse oranları belirlenmemişse, tüm hissedarlarla yapılmış bir kira sözleşmesi veya taahhütname talep edilecek.

Arazi intikali gerçekleşmemiş durumda olan ve bu nedenle taahhütname ile başvurular yapılan durumlarda, mirasçılar tarafından bir itiraz gerçekleşirse, ilgili başvuruların değerlendirilmesi için mirasçılık belgesi talep edilecek.

Taahhütnameye konu arazilere ait ÇKS kayıtları, üretim yılının mart ayı içinde 15 gün süreyle il ve ilçe müdürlükleri ile muhtarlıklarda ilan edilecek. Hissedarlar veya mirasçılar dışındaki daha sonraki itirazlar değerlendirmeye alınmayacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx